سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
خداوند، آدم هفتاد ساله ای را که در رفتار و جلوه، چون جوان بیست ساله است، دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]