سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آن که چیزى را جوید ، بدان یا به برخى از آن رسد . [نهج البلاغه]